Financieel

Wonen

Als u of uw naaste bij ons wil komen wonen wordt dat gefinancierd door een PGB budget en een eigen bijdrage voor kost en inwoning.

Bij een ZZP 5 of hoger kunt u bij ons inhuizen. Deze PGB budgetten worden via de wet langdurige zorg toegewezen als er een dementie diagnose aan ten grondslag ligt. Ook cliënten met een licht verstandelijke handicap of palliatieve grondslag kunnen via de wet langdurige zorg  een PGB budget krijgen.

Zorghuys Steenbergen regelt het PGB  budget voor de cliënt, samen met  de arts of psycholoog. Uiteraard wordt de familie door ons volledig op de hoogte gehouden. Bij het ontvangen van een PGB  budget is er jaarlijks via het CAK een eigen bijdrage die wordt berekend aan de hand van het inkomen. Dit is te berekenen op de site van het CAK.

De eigen bijdragen voor de kost en inwoning mag niet uit het PGB  budget worden betaald, en dit zal dan ook voor eigen rekening  zijn. De eigen bijdragen voor de kost en inwoning wordt altijd een maand van te voor in rekening gebracht.

Dagbesteding

Woont u of uw dierbare nog thuis en wilt u gebruik maken van de diensten op de dagopvang?  Dan kan er via de gemeente (WMO) een  budget worden aangevraagd voor dagopvang.  Ook deze aanvraag willen wij graag voor u regelen. Met dit budget wordt de dagopvang bekostigd.